Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD


Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Havraníky. Více informací naleznete zde.

Datum a čas

Dnes je neděle, 13. 6. 2021, 10:48:18

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Havranický rybník

Havranický rybník

HAVRANICKÝ RYBNÍK NEBOLI „NÁDRŽ HAVRANÍKY“
 

Stavba "Nádrž Havraníky" neboli rekonstrukce rybníku v Havraníkách se blíží ke konci. Příští týden by měl být zkolaudován.

Retrospektiva:

Tím nejhlavnějším, aby mohl vzniknout projekt „Nádrž Havraníky“, byla smlouva uzavřená dne 10.2.2003 s Jaromírem Parolkem. Předmětem této smlouvy bylo vypracování projektové dokumentace akce „Nádrž Havraníky“ a to v rozsahu pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (výběr zhotovitele), včetně zajištění stavebního povolení k provedení rekonstrukce vodního díla a výkonu autorského dozoru. Pan Parolek ve své zprávě navrhoval:

- odstranění konstrukce železobetonového bazénu koupaliště

- břehy nádrže upravit do mírného sklonu 1:5 až 1:10, což umožní další rozvoj rákosinného pásma a - současně omezí břehovou abrazi na minimum

- rozšíření zátopy nádrže do přibližně původního tvaru

- odtěžení břehů za účelem vytvoření mělké litorální lavice v místě rozšíření zátopy

- odstranění ze zátopy nádrže nánosů sedimentů

- vypouštění vody z nádrže a regulace hladiny řešit pomocí trubní výpusti DN 400 s otevřeným železobetonovým požerákem, jehož konstrukce by byla zcela zapuštěna do upraveného hrázového tělesa.

- zvýšení stávajícího hrázového tělesa na kótu 313,50 m n. m.,

- odstranění oplocení areálu někdejšího koupaliště


Hlavní funkce nádrže:

- krajinotvorná

- ochrana bioty

- rekreační – omezený sportovní rybolov na udici pouze ve vymezené části břehu

Toto je pouze výňatek z materiálů od pana Jaroslava Parolka.

Dne 15.6.2005 byla zveřejněna soutěžní výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky na akci Nádrž Havraníky. Tohoto výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy. Firma KAVIL spol s r. o., AGROMELI spol s r. o., AQUEKO spol s r. o. a dne 15.7.2005 bylo po posouzení všech kritérii podle komise vybrána za dodavatele stavebního díla firma AGROMELI spol s r. o.

S touto firmou byla dne 12.8.2005 uzavřena smlouva o dílo, kde se firma zavázala k realizaci stavby „Nádrž Havraníky“. Cena na pořízení díla včetně nákladů na zařízení stanoviště a kompletační činnosti byla 1 649 775 Kč.

Dne 15.12.2005 byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Evropského fondu životního prostředí ČR. V této smlouvě se fond zavázal poskytnout dotaci z ERDT ve výši 1 289 173 Kč a dotaci ze SFŽP ve výši 161 147 Kč na realizaci projektu „Nádrž Havraníky“.

V současné době je tento projekt skoro u konce a my se budeme těšit z pohledu na nový rybník.