Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 11. 06. 2009

která se koná 17. června 2009 v 18:30 v jednacím sále O.Ú. v Havraníkách.


Program:
  1. Úvod
  2. Projednání a schválení délky výpovědní doby za nájem pozemků, které si pronajímá ZD Šatov
  3. Projednání záměru prodeje části parcely č. 105/7 na základě žádosti manželů Kratochvílových
  4. Projednání a schválení návrhu pojistné smlouvy na obecní majetek
  5. Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení obecních symbolů
  6. Projednání ceny a schválení zakoupení motorové kosy pro obec
  7. Projednání záměru prodeje parcely č. 64 o celkové výměře 362m2 na základě žádosti manželů Šuhajdových
  8. Různé
  9. Usnesení, závěr