Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 17. 01. 2011I N FO R M A C E

o konání  zasedání  Zastupitelstva obce Havraníky

Pozvánka

 

Obecní úřad Havraníky  informuje o konání  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, svolaného starostou obce Bohumírem Pecinou.

 

Místo konání: Obec Havraníky – v jednacím sále  obecního úřadu, Havraníky 133

Doba konání: v  pondělí 24.1.2011 od 17,00 hod.

 

Navržený   1) Úvod

program:   2) Schválení programu

                    3) Projednání a schválení  rozpočtového opatření č. 5/2010

                    4) Projednání a schváleni žádosti Františka a Jiřiny Novotných o odkoupení pozemku

                        parc. č. 46/11 v k.ú. Havraníky

                    5) Projednání a schválení záměru prodeje pozemku pč. 843 v k.ú.Havraníky      

                    6) Projednáná a schválení Jednacího řádu výborů (finanční a kontrolní) obce Havraníky

                    7) Různé

                    8) Usnesení, závěr

               

 

V obci Havraníky, dne 17.1.2011

 

Vyvěšeno dne:  17.1.2011                                                                  .............................................

Sejmuto dne:     24.1.2011                                                              starosta obce Havraníky