Zveřejnění záměru prodat obecní pozemek číslo parcely 827/6 v k. ú. Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 25. 11. 2010Zveřejnění záměru obce

 

 

 

                                                                                  

 

 

     V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb. a s odvoláním na usnesení č.81/2010 z jednání obecního úřadu zastupitelstva ze dne 24.11.2010

 

zveřejňuje obec Havraníky záměr

 

prodat obecní pozemek číslo parcely  827/6 v katastrálním území Havraníky.

 

 

Případné návrhy nebo připomínky, popřípadě žádosti o předmětný pozemek odevzdávejte  na OÚ v Havraníkách, nejpozději do  13.12.2010 do 12,00 hod.

 

 

Po uplynutí uvedené lhůty rozhodne v dané věci zastupitelstvo obce na jeho nejbližším zasedání.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Bohumír Pecina

                                                                                                       starosta obce Havraníky