Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 24. 07. 2009

Pozvánka
na jednání zastupitelstva obce Havraníky
která se koná 29. července v 18:30 v jednacím sále O.Ú. v Havraníkách

Program
 1. Uvod
 2. Projednání a schválení prodeje parcely č. 105/10 a celkové výměře 305m2, na základě žádosti manželů Kratochvílových
 3. Projednání a schválení nabídky na zhotovení projektové dokumentace "Havraníky - rekonstrukce místních komunikací"
 4. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 2/2009
 5. Projednání a schválení návrhu kalkulace nájemného za hrobová místa v obci
 6. Projednání ceny a schválení zakoupení motorové travní sekačky pro obec
 7. Schválení vyřazení staré mot. travní sekačky NP 534 TR
 8. Projednání a schválení vstupu obce Havraníky do "Svazku obcí Národního parku Podyjí"
 9. Projednání a schválení záměru pronájmu nebytových prostor v budově bývalého obecního úřadu
 10. Projednání záměru koupě multifunkčního komunálního stroje pro obec
 11. Různé
 12. Usnesení, závěr