Projekt "Infrastruktura pro BB internet v obci Havraníky" jde do finále

Autor: Tomáš Šalomoun <(at)>, Téma: Internet, Vydáno dne: 02. 12. 2006

Informace pro přihlášené zájemce o připojení k internetu pomocí obecní bezdrátové sítě

Projekt budování bezdrátové sítě sloužící pro připojení občanů obce Havraníky k internetu se blíží do finále a v průběhu následujících dvou týdnů budou pracovníci firmy SkyNet provádět instalace klientských jednotek (plochá plastová krabice o rozměrech cca 30 × 9 × 9 cm) na jednotlivých objektech.

Instalaci klientské jednotky (napojení Vaší domácnosti na internet) hradí obec Havraníky, jednotlivé domácnosti ji tedy dostanou k dispozici zdarma a nemusí za její instalaci nic platit. Klientská jednotka zůstává majetkem obce. Obec sepíše s každým připojovaným subjektem nájemní smlouvu.

Připojení k internetu bude provozovat obec sama, přičemž jsme schopni garantovat poplatky za připojení tak, jak jsou uvedené v následující tabulce:

 Rychlost připojení
download/upload
[kb/s]
 Cena
[Kč/měsíc]
512/512 250,-
1024/1024
500,-
2048/2048
1000,-

Připojení nebude limitováno objemem přenesených dat. Při zahájení provozu bude uplatňována agregace 1:20. Je možné, že časem dojde ke snížení agregačního poměru. Měsíční poplatek za připojení se bude postupem času zřejmě také snižovat (v závislosti na velkoobchodních cenách připojení). Rychlosti připojení vyšší jak 2048 kb/s v cenové přehledu neuvádíme, v případě zájmu je však můžeme také nabídnout.

Obec začne vybírat poplatky za používání připojení k internetu až od ledna 2007, kdy bude zahájen normální provoz. V průběhu měsíce prosince bude probíhat testovací provoz. Tzn., že již v tomto měsíci byste měli mít k dispozici připojení k internetu.

Pro úspěšné připojení Vaší domácnosti či firmy k internetu pomocí obecní bezdrátové sítě je potřeba, aby byla klientská jednotka na Vašem domě umístěna na takovém místě, ze kterého je přímá viditelnost na horní okna kostelní věže.

Klientskou jednotku lze buďto uchytit pomocí kovového výložníku na fasádu Vašeho domu (např. na štít či jiné vhodné místo) či uchytit ji na komín nebo stožár, který je např. v současné době Vámi používán pro umístění televizních antén.

Prosíme Vás tedy o následující spolupráci:

Instalace bude probíhat zhruba následovně:

  1. Technici nainstalují a nasměrují klientské jednotky.
  2. Připojí k ní kabeláž a protáhnou až k počítači zákazníka skrz předem připravené průrazy.
  3. Kabely budou opatřeny konektory a bude otestováno připojení.
Celý tento úkon by neměl překročit u průměrného zákazníka jednu hodinu. Lištování kabelů v objektu a ostatní úpravy si provede zákazník sám.

S případnými dotazy se můžete obrátit na obecní úřad.

Tomáš Šalomoun, DiS., řešitel projektu