Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 02. 11. 2010

Obecní úřad Havraníky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcídh (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, svolaného dosavadním starostou obce Bohumírem Pecinou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.Místo konání: Obec Havraníky – v sále starého obecního úřadu, Havraníky 130

Doba konání: ve středu 10.11.2010 od 18,00 hod.

 

Navržený   1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

program:   2) Schválení programu

                    3) Volba starosty a místostarosty

                         a) určení počtu  místostarostů

                         b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě      

                              uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

                         c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

                         d) volba starosty

                         e) volba místostarosty

                    

                  4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                           a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                           b) volba předsedy finančního výboru

                           c) volba předsedy kontrolního výboru

                           d) volba členů finančního výboru

                           e) volba členů kontrolního výboru

 

                  5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

               

                  6) Diskuse

 

                   7) Usnesení,závěr

 

                Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Havraníky, dne 2.11.2010