Vyhláška č. 3/2006

Autor: Jaroslava Šalomounová <starosta.havraniky(at)volny.cz>, Téma: 2006, Vydáno dne: 24. 05. 2006

 Obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 3/2006,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 5/2005, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při pohybu psů na území obce Havraníky

Zastupitelstvo obce Havraníky se na svém zasedání dne 10. 5. 2006 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 5/2005, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při pohybu psů na území obce Havraníky.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

Radoslav Fousek - místostarosta

Jaroslava Šalomounová - starostka