Poplatky za připojení k internetu od února

Autor: Tomáš Šalomoun <(at)>, Téma: Internet, Vydáno dne: 03. 02. 2007, Aktualizováno dne 15. 02. 2007

Důležité informace pro všechny stávající účastníky bezdrátové sítě.

Pozor: Podle informací od firmy SkyNet dojde k překonfigurování sítě až o tomto víkendu (17. nebo 18. 2. 2007), zatím tedy běží vše při starém.Zastupitelstvo obce se na své schůzi konané dne 23. 1. 2007 usneslo, že na následujících 12 měsíců, počínaje únorem, poskytne svou bezdrátovou síť firmě SkyNet, a. s., která tak bude účastníkům poskytovat připojení k internetu. Firma SkyNet bude za připojení k internetu vybírat poplatky ve výši, která byla stanovena již v počátcích budování sítě. Firma bude též poskytovat technický servis.

Poplatky za připojení shrnuje následující tabulka:

 Rychlost připojení
(download)
[kb/s]
 Cena včetně DPH
[Kč/měsíc]
512
250,-
1024
490,-
2048
990,-

Uvedené ceny platí při agregaci 1:20, bez limitování objemu přenesených dat. Instalace koncových zařízení zaplatila Obec Havraníky a tato zařízení zůstávají jejím majetkem.

Nyní je připojení k internetu v rámci obecní sítě poskytováno zdarma, od 14. 2. 2007 však již bude k dispozici pouze těm, kteří podepíší závaznou objednávku (smlouvu) a stanou se tak zákazníky firmy SkyNet. Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců.

Objednávku přijďte vyplnit a podepsat na Obecní úřad v Havraníkách ve středu 7. 2. 2007 v době mezi 14:00 a 17:00 nebo v pondělí 12. 2. 2007 taktéž mezi 14:00 a 17:00.

Ti, kteří se chtějí připojit k internetu až později, mohou objednávku přijít vyplnit kdykoliv, jakmile se rozhodnou.

Poskytování služeb se řídí Všeobecnými a Provozními podmínkami firmy SkyNet. V rámci poplatků je zahrnuta technická podpora sítě (řešení problémů s připojením k internetu). V případě problémů je potřeba kontaktovat telefonicky nebo e-mailem hotline SkyNetu. V případě zbytečného výjezdu technika (např. špatná konfigurace sítě na počítači zákazníka, zavirovaný počítač) bude poplatek za tento výjezd účtován zákazníkovi.

Firma SkyNet nabízí také hlasové služby (VoIP) s přidělením pevného telefonního čísla. Volání v rámci IP sítě SkyNet je zdarma. Více informací viz http://www.skyfon.cz/. Zkušebně bude službu SkyFon brzy využívat obecní úřad.

Připojování nových účastníků (kteří ještě nemají klientský modul) bude řešeno později.