Anketa: obecní znak a vlajka

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 02. 07. 2008, Aktualizováno dne 04. 08. 2008

Obec Havraníky nechala na základě usnesení obecního zastupitelstva vypracovat návrhy obecního znaku a vlajky. Obecní zastupitelstvo nyní dává občanům možnost se k tomuto tématu vyjádřit formou ankety.

Z celkového počtu 14 návrhů zastupitelé provedli výběr šesti variant návrhu.

Občané si z nich mohou vybrat svého favorita. Hlasovat lze buď přímo zde v anketě nebo v obchodě Konzum Jana (u paní Pölderlové). Anketa poběží přibližně jeden měsíc, do dalšího zasedání obecního zastupitelstva.
Upozornění: Hlasování v anketě bylo ukončeno 4. 8. 2008.

Dále následuje přehled jednotlivých variant (kliknutím na náhled se otevře obrázek v plné velikosti) a jejich slovní popis.


Varianta 1
Varianta 1
„Ve stříbrném štítě červený latinský kotvicový kříž zakončený dole hvězdou položenou hrotem na zelenou patu a provázený v rozích po dvou červených hvězdách nad sebou, horní posunuté ke kříži, vpravo červeným vinným hroznem na zeleném vyrůstajícím prohnutém stonku s jedním listem a vlevo šikmo postaveným červeným kosířem se zelenou rukojetí.“
Varianta 3
Varianta 3
„V modrém štítě zlatý latinský kotvicový kříž zakončený dole hvězdou položenou hrotem na stříbrnou patu a provázený v rozích po dvou stříbrných hvězdách nad sebou, horní posunuté ke kříži, vpravo zlatým vinným hroznem na stříbrném vyrůstajícím prohnutém stonku s jedním listem a vlevo šikmo postaveným stříbrným kosířem se zlatou rukojetí.“
Varianta 4
Varianta 4
„V zeleném štítě zlatý latinský kotvicový kříž zakončený dole hvězdou položenou hrotem na stříbrnou patu a provázený v rozích po dvou stříbrných hvězdách nad sebou, horní posunuté ke kříži, vpravo zlatým vinným hroznem na stříbrném vyrůstajícím prohnutém stonku s jedním listem a vlevo šikmo postaveným stříbrným kosířem se zlatou rukojetí.“
Varianta 5
Varianta 5
„Ve stříbrném štítě červený latinský kotvicový kříž zakončený dole hvězdou položenou hrotem na zelenou patu a provázený v rozích dvěma přivrácenými černými havrany, vpravo červeným vinným hroznem na zeleném vyrůstajícím prohnutém stonku s jedním listem a vlevo šikmo postaveným červeným kosířem se zelenou rukojetí.“
Varianta 8
Varianta 8
„Ve stříbrném štítě nad šikmo položeným modrým vinným hroznem černý havran provázený v levém rohu kotvicovým křížem a vpravo hvězdou, obojí červené.“
Varianta 13
Varianta 13
„Ve stříbrném štítě zlato-červeně šachované zúžené kosmé břevno provázené nahoře černým havranem a dole kosmo položeným červeným vinným hroznem.“


Znak obce Havraníky:

 

Obec Havraníky disponovala v minulosti postupně dvěma vlastními pečetními obrazovými typáři.

 

Historická literatura dokládá starší pečeť obce ze 17.století s německým majuskulním opisem „SIGILL : DER : GEMEINDE : AUGIN : KAIDLING“        a obrazem latinského kotvicového kříže zakončeného dole šestihrotou hvězdou spočívající na trávníku. Kříž je provázen nahoře do oblouku čtyřmi menšími šestihrotými hvězdami, heraldicky vpravo (tj. z pohledu pozorovatele vlevo) prohnutým stonkem vinné révy s hroznem a listem          a heraldicky vlevo mírně šikmo nakloněným kosířem.

 

V literatuře se dále zmiňuje mladší pečeť z poloviny 19.století, jejíž obraz je oproti starší pečeti značně zjednodušen, když obsahuje vinný hrozen na stonku se dvěma listy obklopený německým majuskulním opisem „SIEGEL DER GEMEINDE KAIDLING“.

 

Symbolika obou známých pečetí je přitom zřejmá: Jedná se jistě o vyjádření někdejší příslušnosti obce k panství křížovníků s červenou hvězdou na Hradišti sv.Hypolita nad Znojmem, resp. jejího vinařského charakteru.

 

 

Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce Havraníky existuje vhodný podklad v podobě historických pečetních symbolů obce  a do nového znaku obce tak lze zařadit heraldické figury, které na popsaná předheraldická znamení naváží.

 

Všechny varianty návrhu znaku (1-14) tak odtud počítají s figurou prohnutého vinného stonku s hroznem a listem (varianty 1-6) nebo jednodušeji vinného hroznu (varianty 7-14).

 

Varianty 1-6 vycházejí kompozičně z obrazu starší pečeti obce, přičemž varianty 1-4 představují doslovné opakování pečetního obrazu, zatímco varianty 5-6 nahrazují čtveřici hvězd figurou dvojice přivrácených havranů, kteří představují tzv. mluvící znamení vyjadřující zřetelně dnešní název obce.

 

Varianty 7-10 dávají důraz na vyjádření názvu obce prostřednictvím mluvícího znamení v podobě havrana, jehož provázejí figury odkazující na obě doložené pečeti obce (tj. kotvicový kříž a šestihrotá hvězda ze starší pečeti a samostatný vinný hrozen z mladší pečeti).

 

Varianty 11-14 rovněž počítají s figurálními odkazy na staré pečeti               a s mluvícím znamením v podobě havrana, avšak základní heroldské          (tj. geometrické) schéma znakového štítu odvozují od erbu Alšíka z Kovernik (z Havranik), který se dle obce psával na konci 13.století.

 

 

 

 

Barevné řešení návrhu znaku obce:

 

Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení.

 

Pokud jde o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov. Co to znamená ?

 

V klasické komunální heraldice českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž posléze přibyly další „doplňkové“ tinktury,  kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní - červená, modrá, zelená  a černá - patří do kategorie barev.

 

Je tedy možno volit buď kovový štít (resp. kovové pole štítu) a barevné figury, či opačně barevný štít (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. V obou případech je přitom vhodné zachovat co nejmenší možný počet tinktur.

 

U návrhu znaku pro obec Havraníky lze pak - při zachování popsaného pravidla - uvažovat o následujících barevných kombinacích s těmito významy:

 

-černá = heraldická reflexe přirozené barvy havrana,

-červená, modrá, zelená = heraldická reflexe přirozených barev vinné révy,

-černá, červená = barvy znaku řádu křížovníků s červenou hvězdou,

-stříbrná, červená (nebo zlatá, červená) = tinktury šachované moravské orlice = historická zemská příslušnost obce k Moravě,

-stříbrná, zlatá, modrá, zelená = barvy venkovské krajiny (pole, louky, lesy, vodní toky a plochy, širé nebe).