Veřejná nabídka: odprodej majetku obce

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 06. 08. 2009

Na základě zápisu inventarizační komise ze dne 7.1.2009 nabízí Obec Havraníky j prodeji následující majetek: Majetek určený k prodeji
 Pořizovací cena
 Stůl  1170,- Kč
 Kancelářský stůl
 1450,- Kč
 Skříň světlá
 2100,- Kč
 Skříň světlá
 2100,- Kč
 Skříň prosklená
 2100,- Kč
 Traktor mini (nepojízdný)
 5000,- Kč

Žádost o nabízené předměty s nabídkou ceny, kterou jste ochotni za nabízené předměty zaplatit, musí být doručena na OU Havraníky včas a musí mít písemnou podobu. Jinak je neplatná. U nabídky předmětů vyhlášené na úřední desce OU dne 5.8.2009 musí být žádost doručena OU do 5.9.2009 do 18:00.