Vítězství ve výběrovém řízení na podporu vysokorychlostního internetu

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Internet, Zdroj: Webové stránky Ministerstva informatiky, Vydáno dne: 19. 02. 2006, Aktualizováno dne 24. 02. 2006

Projekt Infrastruktura pro BB (vysokorychlostní) internet v obci Havraníky byl vybrán v rámci Výběrového řízení na podporu vysokorychlostního internetu, vyhlášeného Ministerstvem informatiky (MI) ČR.

Cílem tohoto projektu je vybudování infrastruktury pro provoz vysokorychlostního internetu v obci Havraníky, a to na bázi optických kabelů. Obec žádala o maximální možnou výši podpory (70 % celkových nákladů) a dotace jí byla skutečně v této plné výši, jako jednomu z mála žádajících subjektů, přiznána. V řeči absolutních čísel tato částka činí 637 000 Kč. Zbývajících 30 % (273 000 Kč) by mělo jít z rozpočtu obce či z jiných zdrojů.

S výsledkem výběrového řízení a s dalším postupem bylo seznámeno zastupitelstvo na jeho pravidelné schůzi dne 15. 2. 2006.

V brzké době by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Projekt by měl být dokončen na přelomu května a června letošního roku. Další informace o projektu budou k dispozici na obecním úřadě nebo na těchto webových stránkách

Podrobnosti o tomto dotačním programu lze najít na stránkách Ministerstva informatiky, stejně jako zveřejněné výsledky (zde).

24. 2. 2006 byl na webových stránkách MI zveřejněn článek "Postup hodnocení a nejčastější formální chyby projektů přihlášených do dotačního řízení na podporu vysokorychlostního internetu v roce 2006".