Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 01. 12. 2010Obecní úřad Havraníky  informuje o konání  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, svolaného starostou obce Bohumírem Pecinou.

 

Místo konání: Obec Havraníky – v jednacím sále  obecního úřadu, Havraníky 133

Doba konání: ve středu 8.12.2010 od 18,00 hod.

 

Navržený   1) Úvod

program:   2) Schválení programu

                    3) Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011

                    4) Projednání a schváleni žádosti Jany a Jaroslava Pölderlových o odkoupení pozemku  

                         v k.ú. Havraníky

                    5) Projednání zmocnění  starosty obce Bohumíra Peciny k zastupování v MAS    

                    6) Různé

                    7) Usnesení, závěr

               

 

V obci Havraníky, dne 1.12.2010

 

Vyvěšeno dne:  1.12.2010                                                                  .............................................

Sejmuto dne:     8.12.2010                                                              starosta obce Havraníky