NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009PŘÍJMY
Položky Částka v Kč
1122 Daň z příjmů právnických osob (obec) 100 000,00
1111 Daň z příjmů fyz.osob (závislá činnost) 610 000,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob (sam.výděl.činnost) 230 000,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob (kapitálové výnosy) 50 000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob (obec) 880 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 1 310 000,00
1337 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 180 000,00
1341 Poplatky ze psů 5 000,00
3632 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu hrobových míst 17 000,00
1345 Poplatek z ubyt. kapacity 10 000,00
1361 Správní poplatky 1 000,00
1511 Daň z nemovitostí 460 000,00
631 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací 25 000,00
2310 Pitná voda 155 000,00
3314 Knihovna 1 000,00
3613 Nájemné 130 000,00
3639 Komunální a územní rozvoj(pozemky-prodej,pronájem) 39 500,00
3722 Nájem popelnice 6 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 17 000,00
3341 Rozhlas 2 000,00
4112 Dotace 8 500,00
6171 Činnost správy 10 000,00

CELKEM 4 247 000,00