Sdělení občanům

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 18. 09. 2009

Svazek obcí Daníž – vodovody oznamuje všem občanům ...Svazek obcí Daníž – vodovody oznamuje všem občanům, že na základě pravidelných rozborů vody bylo zjištěno, že v naší pitné vodě bylo překročeno povolené množství dusičnanů. Limit dusičnanů v pitné vodě je stanoven na 50 mg/l, v naší vodě je v posledních měsících kolem 55 mg/l.

Proto upozorňujeme, že tato voda není vhodná ke konzumaci pro děti do 3 let věku, ani po převaření. Pro ostatní věkové kategorie je voda nezávadná, na což svazek obdržel tříletou výjimku od Krajské hygienické stanice.

Na odstranění problému se intenzívně pracuje.


Info o kvalitě vody lze získat na internetu na www.vodarenska.czV Šatově dne 15. 9. 2009