Vyhláška č. 4/2006

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2006, Vydáno dne: 24. 05. 2006

 Obecně závazná vyhláška obce Havraníky č.  4/2006,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 3/2005, o čistotě obce

 

Zastupitelstvo obce Havraníky se na svém zasedání dne 10. 5. 2006 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1

 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 3/2005, o čistotě obce.

 


Čl. 2

 

Účinnost

 

 

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 
 

…............................                                                                          ….....................................

Radoslav Fousek                                                                              Jaroslava Šalomounová

místostarosta                                                                                     starosta