ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE HAVRANÍKY

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE HAVRANÍKY


2010 - 2014Rok


2010 2011 2012 2013 2014
Počáteční stav peněž.prostř. K 1.1.


1263 1422 1615 1871 1871
Daňové příjmy


3433 3501 3572 3643 3643
Nedaňové příjmy


416 424 433 442 442
Kapitálové příjmy


50 50 50 50 50
Přijaté dotace


9 9 9 9 9
PŘÍJMY CELKEM


3908 3984 4064 4144 4144
Splátky půjček


0 0 0 0 0
Vnitřní obchod,cest.ruch


8 8 8 9 9
Pozemní komunikace


1000 1000 1000 1000 1000
Pitná voda


208 212 216 220 220
Odpadní vody, rybník


31 31 31 31 31
Školství


106 108 110 112 112
Kultura


61 61 62 62 62
Sdělovací prostředky


10 10 10 11 11
Tělovýchova


61 61 62 62 62
Komunální služby,veř.osvětlení


122 122 125 125 125
Nakládání s odpady


255 260 265 265 265
Veřejná zeleň


510 520 520 530 530
Požární ochrana


41 42 42 43 43
Zastupitelstvo


665 675 675 690 690
Činnost místní zprávy


615 625 625 640 640
Finanční operace


41 41 42 42 42
Pojištění


15 15 15 15 15
VÝDAJE CELKEM


3749 3791 3808 3857 3857
Saldo příjmů a výdajů


159 193 256 287 287
Financování


159 193 256 287 287
Hotovost na konci roku


1422 1615 1871 2158 2158