Obecně závazná vyhláška obce Havraníky č. 1/2007

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2007, Vydáno dne: 24. 01. 2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ke stažení zde [formát PDF, velikost 74,0 KB].