Příloha č. 1 k Vyhlášce 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odp

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 03. 02. 2010O b e c H a v r a n í k y

Příloha č. 1

k Vyhlášce 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Částka stanovená na základě skutečných nákladů Obce Havraníky předchozího roku 2009 a svoz netříděného komunální odpadu byla vypočtena:

Náklady c e l k e m 280 605,- Kč


Kalkulace na fyzickou osobu – celková část skutečných nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok se dělí počtem trvale

přihlášených osob k 1.1.2010 322

cizinci s TP 6

osoby vlastnící rekreační objekty 16

celkem počet osob přihlášených ke komunálnímu odpadu 344


250,-

250,-

POPLATEK C E L K E M PRO ROK 2010 500,-....................................................... .......................................................

Bohumír Pecina – starosta Marie Štolová – místostarostka


Vyvěšeno: 14.1.2010

Sejmuto: 29.1.2010