NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 26. 02. 2010

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010
FINANCOVÁNÍPoložkyČÁSTKA V KČ
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech


1 983 300,-


VÝDAJE
Položky Částka v Kč
221 Pozemní komunikace 1 000 000,00
231 Pitná voda 730 000,00
232 Čištění odpadních vod 20 000,00
233 Rybník 5 000,00
311 Škola a školka 100 000,00
3314 Knihovna 15 000,00
3319 Kultura 80 000,00
334 Rozhlas 20 000,00
339 Ost.zálež.kultury-věc.dary 10 000,00
341 Sport 40 000,00
3631 Veřejné osvětlení 100 000,00
3721 Nebezpečný odpad 15 000,00
3722 Komunální odpad 220 000,00
3723 Tříděný odpad 60 000,00
3745 Veřejná zeleň 1 294 500,00
5512 SDH Havraníky 60 000,00
6112 Zastupitelstvo 701 000,00
214 Neinv.transf.obč.sdruž. 10 000,00
3632 Pohřebnictví - údžba a správa hřbitova 10 000,00
6171 Správa 910 000,00
3635 Územní plánování 50 000,00
6320 Pojištění majetku 40 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj(daně,popl.,kolky) 10 000,00
6310 Služby peněžních ústavů 10 000,00
6399 Platby daní a poplatků 0,00
6402 Fin.vypořádání z min.let 32 000,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody 1 800,00

CELKEM 5 544 300,00
PŘÍJMY
Položky Částka v Kč
1122 Daň příjmů právnických osob (obec) 0,00
1111 Daň z příjmů fyz.osob (závislá činnost) 530 000,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob (sam.výděl.činnost) 100 000,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob (kapitálové výnosy) 50 000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob (obec) 560 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 1 060 000,00
1337 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 180 000,00
1341 Poplatky ze psů 5 000,00
3632 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu hrobových míst 5 000,00
1345 Poplatek z ubyt. kapacity 15 000,00
1361 Správní poplatky 10 000,00
1511 Daň z nemovitostí 600 000,00
631 Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací 30 000,00
2310 Pitná voda 80 000,00
3314 Knihovna 1 000,00
3613 Nájemné 130 000,00
3639 Komunální a územní rozvoj(pozemky-prodej,pronájem) 50 000,00
3722 Nájem popelnice 1 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 16 000,00
3341 Rozhlas 800,00
4112 Dotace 92 200,00
6171 Činnost správy 30 000,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000,00
1347 Poplatek za provozování VHP 10 000,00

CELKEM 3 561 000,00