Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 06. 01. 2010

Pozvánka na jednání zastupitesltva obce Havraníky. která se koná 29.prosince 2009 v 18:30 v jednacím sále O.Ú. v Havraníkách.

Pozvánka

na jednání zastupitelstva obce Havraníky,

která se koná 29. prosince 2009 v 18.30 hodin v jednacím sále O.Ú. v Havraníkách.Program:


 1. Úvod

 2. Projednání a schválení prodeje pozemků p.č. 1522/3, 1522/4, 1522/5, 1522/6, 1522/7 a 428/4, vše v k.ú. Havraníky

 3. Projednání a schválení výměny pozemku p.č.827/3 za pozemek p.č.300/2 v k.ú. Havraníky

 4. Zplnomocnění starosty ke schválení rozpočtových změn za rok 2009

 5. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 6/2009

 6. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2010

 7. Projednání a schválení ceny laserové tiskárny HP Laser Jet 1018 a zaúčtování tiskárny do majetku obce

 8. Projednání a schválení ceny za provedenou opravu a instalaci vodovodního a odpadního rozvodu v budově obce č. popisné 130

 9. Projednání a schválení cenové nabídky na provedení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení ve věci rekonstrukce vozovky II. etapa část A

 10. Projednání a schválení záměru prodeje parcely č.46/1 na základě žádosti manželů Kelových,Anny Šťouračové,Marie Žilincové a Libuše Rousové

 11. Různé

 12. Usnesení, závěr


Vyvěšeno: 21. prosince 2009


Sejmuto: 29. prosince 2009