Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 14. 09. 2010

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Havraníky, které se koná 22. 9.2010 v 18.00 hodin v jednacím sále O.Ú. v Havraníkách.

Program:

 

1.    Úvod

2.    Projednání  opravy pomníku padlých za II. světové války

v ceně do 25 000,- Kč

3.    Projednání a schválení Směrnice pro evidenci , účtování a vyřazení majetku

4.    Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2010

5.    Projednání a schválení žádosti ZŠ Šatov o finanční dar

6.    Projednání  a schválení záměru prodeje parcely č. 827/4

7.    Projednání a schválení žádosti Oblastní charity Znojmo o finanční příspěvek

8.    Projednání žádosti pana Vladimíra Kotase o přenechání nájmu pozemku parcela č. 58/5

9.    Různé – projednání a seznámení se se  Závěrečnými účty  DSO Daníž a SZVO Daníž – jimiž jsme členem

10. Usnesení, závěr