Zveřejnění záměru pronajmout část obecního pozemku p. č. 1 102/1 v k. ú. Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 22. 09. 2010Zveřejnění záměru obce

 

 

 

                                                                                  

 

 

     V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb. a s odvoláním na usnesení č.59/2010 z jednání obecního úřadu zastupitelstva ze dne 22.9.2010

 

zveřejňuje obec Havraníky záměr

 

pronajat část obecního pozemku na základě žádosti pana Jiřího Holčapka, Havraníky 116 (dle přiloženého nákresu) číslo parcely 1 102/1  v katastrálním území Havraníky.

 

 

Případné návrhy nebo připomínky odevzdávejte na OÚ v Havraníkách nejpozději do   10.11.2010 do 12,00 hod.

 

 

Po uplynutí uvedené lhůty rozhodne v dané věci zastupitelstvo obce na jeho nejbližším zasedání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Bohumír Pecina

                                                                                                       starosta obce Havraníky