Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 20. 12. 2010I N FO R M A C E

o konání  zasedání  Zastupitelstva obce Havraníky

Pozvánka

 

Obecní úřad Havraníky  informuje o konání  zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, svolaného starostou obce Bohumírem Pecinou.

 

Místo konání: Obec Havraníky – v jednacím sále  obecního úřadu, Havraníky 133

Doba konání: v  pondělí 27.12.2010 od 17,00 hod.

 

Navržený   1) Úvod

program:   2) Schválení programu

                    3) Projednání a schválení  rozpočtu na rok 2011

                    4) Projednání a schváleni prodeje pozemku pč. 827/6 v k.ú.Havraníky

                    5) Projednání a schválení prodeje pozemků pč. 46/10 a p.č. 46/11 v k.ú.Havraníky      

                    6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – dle  

                         aktuální novely, kterým se mění Nařízení vlády č.37/2003 Sb.- účinné od 1.1.2011     

                    7) Různé

                    8) Usnesení, závěr

               

 

V obci Havraníky, dne 20.12.2010

 

Vyvěšeno dne:  20.12.2010                                                                  .............................................

Sejmuto dne:     27.12.2010                                                              starosta obce Havraníky