Svazek obcí Národního parku Podyjí

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 17. 12. 2009Svazek obcí Národního parku Podyjí

Podmolí 70, 669 02 Znojmo


Rozpočtový výhled Svazku obcí Národního Parku Podyjí roky 2010-2013


Rok 2010

Příjmy:

pol. 4121 čl.příspěvky 13,0 tis. Kč

par.6310 2141 úroky 0,3 tis. Kč

----------------

CELKEM: 13,3 tis. Kč

Výdaje:

par.2144 pol.5021 mzdy a odměny 6,0 tis. Kč

5139 nákup materiálu 1,0 tis Kč

5166 Konzultační, poradenské, právní 4,0 tis Kč

5175 Pohoštění 1,3 tis Kč

6310 5163 bank. poplatky 1,0 tis.Kč

----------------

CELKEM: 13,3 tis. Kč


Rok 2011

Příjmy:

pol. 4121 čl.příspěvky 13,0 tis. Kč

par.6310 2141 úroky 0,3 tis. Kč

----------------

CELKEM: 13,3 tis. Kč

Výdaje:

par.2144 pol.5021 mzdy a odměny 6,0 tis. Kč

5139 nákup materiálu 1,0 tis Kč

5166 Konzultační, poradenské, právní 4,0 tis Kč

5175 Pohoštění 1,3 tis Kč

6310 5163 bank. poplatky 1,0 tis.Kč

----------------

CELKEM: 13,3 tis. Kč


Rok 2012

Příjmy:

pol. 4121 čl.příspěvky 13,0 tis. Kč

par.6310 2141 úroky 0,3 tis. Kč

----------------

CELKEM: 13,3 tis. Kč

Výdaje:

par.2144 pol.5021 mzdy a odměny 6,0 tis. Kč

5139 nákup materiálu 1,0 tis Kč

5166 Konzultační, poradenské, právní 4,0 tis Kč

5175 Pohoštění 1,3 tis Kč

6310 5163 bank. poplatky 1,0 tis.Kč

----------------

CELKEM: 13,3 tis. Kč

Rok 2013

Příjmy:

pol. 4121 čl.příspěvky 13,0 tis. Kč

par.6310 2141 úroky 0,3 tis. Kč

----------------

CELKEM: 13,3 tis. Kč

Výdaje:

par.2144 pol.5021 mzdy a odměny 6,0 tis. Kč

5139 nákup materiálu 1,0 tis Kč

5166 Konzultační, poradenské, právní 4,0 tis Kč

5175 Pohoštění 1,3 tis Kč

6310 5163 bank. poplatky 1,0 tis.Kč

----------------

CELKEM: 13,3 tis. Kč


Činnost Svazku obcí Národního parku Podyjí bude zaměřena hlavně na hájení zájmů obcí při trvale udržitelném rozvoji intravilánů obcí v NP, při jednání s vedením NP. Na činnost se v budoucnosti nepočítá s žádnou investiční akcí.Podmolí dne 11.11.2009 Anna Rašková