Zveřejnění záměru prodat obecní pozemek číslo parcely 46/10 a 46/11 v k. ú. Havraníky

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 09. 12. 2010Zveřejnění záměru obce

 

 

 

                                                                                  

 

 

     V souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb. a s odvoláním na usnesení č.91/10 z jednání obecního úřadu zastupitelstva ze dne 8.12..2010

 

zveřejňuje obec Havraníky záměr

 

prodat obecní pozemky číslo parcely 46/10 a p.č. 46/11v k.ú. Havraníky.

 

 

Zájemci o předmětný pozemek předají své případné písemné žádosti na OÚ v Havraníkách, nejpozději do  27.12.2010 do 12,00 hod.

 

 

Po uplynutí uvedené lhůty rozhodne v dané věci zastupitelstvo obce na jeho nejbližším zasedání.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Bohumír Pecina

                                                                                                       starosta obce Havraníky

 

 

Datum vyvěšení: 9.12.2010

Datum sejmutí:  27.12.2010