Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Autor: webmaster <webmaster(at)havraniky.cz>, Téma: Informační občasník, Vydáno dne: 03. 12. 2009
Která se koná 1.prosince 2009 v 18:30 v jednacím sále OÚ Havraníkách.

Program
  1. Úvod
  2. Projednání a schválení záměru prodeje pozemků p.č. 1522/3, 1522/4, 1522/5, 1522/6, 1522/7 a 428/4 v k.ú. Havraníky.
  3. Projednání a schválení záměru výměny pozemku p.č. 827/3 za pozemek p.č. 300/2 v k.ú. Havraníky.
  4. Příkaz k provedení řádné inverntarizace obecního majetku.
  5. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 5/2009.
  6. Projednání a schválení převodu 19% podílu na nemovitostech: budova vodojemu, vrt HV 5 a HV 6, dále pak projednání a schválení převodu vodovodu IČ 374 a 120 ks. vodoměrů.
  7. Různé
  8. Usnesení, závěr