Menu
Obec Havraníky
obecHavraníky

Žádost o poskytnutí informací

Postup při podání žádosti o poskytnutí informací.

Podávání žádostí o poskytování informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytování informací.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to prostřednictvím telekomunikačních zařízení případně využitím internetu.

Kdo dotaz činí – jméno (jména), příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele, u písemné žádosti musí být připojen jeho podpis.
Jaká informace je požadována.
Že je určena Obecnímu úřadu v Havraníkách.

Neobsahuje-li žádost všechny tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a obecní úřad ji odloží.

Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb., t.j. žádost posoudí a v případě, že žádost je nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytuje obecní úřad žadateli informace neodkladně pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto za dostačující, je nutno ji podat písemně. Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to způsoby uvedenými v zákoně (písemně, nahlédnutí do spisu, možnost pořízení kopie nebo na paměťových médiích).
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí obecní úřad nejpozději do 7 dnů žadateli údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace.

Lhůty pro poskytnutí informace jsou stanoveny v zákoně a lze je prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, které jsou: vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutím o žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., Obecní úřad v Havraníkách neposkytuje informace u nichž to stanoví zákon, t.j. v případě utajovaných skutečností (§7), ochrany osobností a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10), a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

V případě, že obecní úřad žádosti nevyhoví, byť jen částečně, vydává o tom ve stanovené lhůtě rozhodnutí, které se doporučuje do vlastních rukou žadatele.
Rozhodnutí musí obsahovat: označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací, datum, omezení rozhodnutí a omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno (jména), příjmení, funkce pracovníka vyřizující žádost.

Proti rozhodnutí obecního úřadu je možno podat odvolání.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

V červnu dlouhý den, krátká nit.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
skoro jasno 27 °C 14 °C
středa 19. 6. polojasno 28/17 °C
čtvrtek 20. 6. oblačno 35/18 °C
pátek 21. 6. zataženo 23/15 °C

Kalendář akcí


  • 1220
    První zmínka
  • 324
    Počet obyvatel
  • Kostel sv. Linharta
  • Národní park Podyjí
  • Cyklostezka