Menu
Obec Havraníky
obecHavraníky

Žádost o poskytnutí informací

Postup při podání žádosti o poskytnutí informací.

Podávání žádostí o poskytování informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytování informací.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to prostřednictvím telekomunikačních zařízení případně využitím internetu.

Kdo dotaz činí – jméno (jména), příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele, u písemné žádosti musí být připojen jeho podpis.
Jaká informace je požadována.
Že je určena Obecnímu úřadu v Havraníkách.

Neobsahuje-li žádost všechny tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a obecní úřad ji odloží.

Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje obecní úřad podle zákona č. 106/1999 Sb., t.j. žádost posoudí a v případě, že žádost je nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytuje obecní úřad žadateli informace neodkladně pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto za dostačující, je nutno ji podat písemně. Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to způsoby uvedenými v zákoně (písemně, nahlédnutí do spisu, možnost pořízení kopie nebo na paměťových médiích).
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí obecní úřad nejpozději do 7 dnů žadateli údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace.

Lhůty pro poskytnutí informace jsou stanoveny v zákoně a lze je prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, které jsou: vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutím o žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., Obecní úřad v Havraníkách neposkytuje informace u nichž to stanoví zákon, t.j. v případě utajovaných skutečností (§7), ochrany osobností a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10), a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

V případě, že obecní úřad žádosti nevyhoví, byť jen částečně, vydává o tom ve stanovené lhůtě rozhodnutí, které se doporučuje do vlastních rukou žadatele.
Rozhodnutí musí obsahovat: označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací, datum, omezení rozhodnutí a omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno (jména), příjmení, funkce pracovníka vyřizující žádost.

Proti rozhodnutí obecního úřadu je možno podat odvolání.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.

Počasí

dnes, čtvrtek 26. 5. 2022
oblačno 23 °C 10 °C
pátek 27. 5. skoro jasno 23/11 °C
sobota 28. 5. skoro jasno 16/9 °C
neděle 29. 5. jasno 17/6 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

  • 1220
    První zmínka
  • 324
    Počet obyvatel
  • Kostel sv. Linharta
  • Národní park Podyjí
  • Cyklostezka