Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Informační občasník >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 4. 2009

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 4. 2009

  Vydáno dne 17. 12. 2009 (942 přečtení)

  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod. a všechny přítomné přivítal.



  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 4. 2009

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.00 hodin.


  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod. a všechny přítomné přivítal.


  Bod č. 1

  Technický bod


  Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 31. 3. 2009 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


  Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Jaroslava Šalomounová

  Omluveni: Libor Novotný, Radoslav Fousek

  Nepřítomni:


  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová a Jaroslava Šalomounová, kteří vyslovili souhlas.


  Usnesení č. 27/2009:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou a Jaroslavu Šalomounovou.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Starosta přednesl návrh programu zasedání.


  Usnesení č. 28/2009:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Schválení směrnice-vysílání na pracovní cesty,poskytování cestovních náhrad

  3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2009

  4. Schválení provedení prezentace v týdeníku Znojemský týden

  5. Projednání podmínek pro přidělování finančních příspěvků zájmovým spolkům

  6. Různé

  7. Závěr



  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 2

  Schválení směrnice-vysílání na pracovní cesty, poskytování cestovních náhrad

  Jedná se zejména o úpravu směrnice tak, aby se nemusela každý rok aktualizovat dle platných zákonných nařízení. Směrnice je zevšeobecněna a jsou v ní odkazy na aktuální normy, které jsou její přílohou.


  Usnesení č. 29/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o vysílání na pracovní cesty, poskytování cestovních náhrad.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 3

  Schválení návrhu rozpočtu na rok 2009

  Návrh rozpočtu byl zastupitelům prezentován již na minulém zasedání a následně byl vyvěšen na úřední desce. Zastupitelé nyní dostali tento návrh rozpočtu ke schválení.


  Usnesení č. 30/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2009 takto:

  celkové příjmy rozpočtu ve výši 4 247 000,- Kč,

  celkové výdaje rozpočtu ve výši 4 247 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Usnesení č. 31/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu“.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Usnesení č. 32/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 4

  Schválení provedení prezentace v týdeníku Znojemský týden

  Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou týdeníku Znojemský týden na prezentaci obce za cenu 10 000,- Kč.


  Usnesení č. 33/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky neschvaluje provedení prezentace obce v týdeníku Znojemský týden.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  0 – 5 – 0


  Bod č. 5

  Projednání podmínek pro přidělování finančních příspěvků zájmovým spolkům

  Starosta navrhuje, aby příjemci dotace v žádosti o dotaci z rozpočtu obce konkrétněji popsali, na co budou prostředky použity. Dále budou příjemci dotace každoročně předkládat vyúčtování a následně bude při rozhodování o dotacích na další rok zohledněno, jak účelně s ní příjemce dotace naložil a zda spolek vykazuje řádnou činnost.

  Zastupitelé také navrhli, aby na každé akci pořádané spolkem, který dostal dotaci, bylo přiměřenou formou prezentováno, že činnost spolku či konkrétní akci podpořila obec Havraníky.


  Zastupitelé návrhy projednali a usnesli se na následujících podmínkách pro přidělování finančních příspěvků z rozpočtu obce:

  • žadatel o příspěvek ve formuláři žádosti, vydaném obcí Havraníky, konkrétně popíše na co budou poskytnuté prostředky použity,

  • obec Havraníky uzavře s příjemcem dotace smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku,

  • příjemce příspěvku předloží do ledna následujícího roku vyúčtování dotace,

  • v případě, že je žadatelem místní zájmový spolek, obec Havraníky zohlední při následující žádosti o příspěvěk hospodaření spolku a jeho dosavadní činnost,

  • příjemce dotace bude při pořádání kulturních, sportovních nebo jiných akcí jím pořádaných, přiměřenou formou prezentovat, že činnost příjemce dotace či konkrétní akci podpořila obec Havraníky.


  Bod č. 6

  Různé


  Pálení čarodějnic

  Zastupitelé projednali organizační záležitosti ohledně letošní akce pálení čarodějnic.


  Bod č. 7

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.



  Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 19.00 hod.


  V Havraníkách dne 7. 4. 2009


  Zapsal: Tomáš Šalomoun


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky