Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Informační občasník >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2009

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2009

  Vydáno dne 17. 12. 2009 (1012 přečtení)

  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2009

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


  Bod č. 1

  Technický bod


  Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 9. 6. 2009 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


  Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Libor Novotný

  Omluveni: Jaroslava Šalomounová, Radoslav Fousek

  Nepřítomni:


  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová a Libor Novotný kteří vyslovili souhlas.


  Usnesení č. 41/2009:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou a Libora Novotného.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Starosta přednesl návrh programu zasedání.


  Usnesení č. 42/2009:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Projednání záměru prodeje parcely č. 105/10 na základě žádosti manželů Kratochvílových

  3. Projednání záměru prodeje parcely č. 64 o celkové výměře 362m2 na základě žádosti manželů Šuhajdových

  4. Projednání a schválení délky výpovědní doby za nájem pozemků, které si pronajímá ZD Šatov

  5. Projednání a schválení návrhu pojistné smlouvy na obecní majetek

  6. Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení obecních symbolů

  7. Projednání ceny a schválení zakoupení motorové kosy pro obec

  8. Projednání úhrady neinvestičních nákladů za žáky obce, na žádost obce Práče

  9. Různé

  10. Usnesení, závěr  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 2

  Projednání záměru prodeje parcely č. 105/10 na základě žádosti manželů Kratochvílových

  Starosta doporučil zastupitelům schválit záměr prodeje. Do doby hlasování o konečném prodeji starosta zjistí, zda prodejem této parcely nebudou ohrožena ochranná pásma inženýrských sítí.


  Usnesení č. 43/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje záměr prodeje parcely č. 105/10 v kat. ú. Havraníky o výměře 305 m2.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 3

  Projednání záměru prodeje parcely č. 64 o celkové výměře 362m2 na základě žádosti manželů Šuhajdových


  Usnesení č. 44/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 64 v kat. území Havraníky o výměře 362 m2.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  4 – 1 – 0


  Bod č. 4

  Projednání a schválení délky výpovědní doby za nájem pozemků, které si pronajímá ZD Šatov

  ZD Šatov připravuje návrh nové nájemní smlouvy na obecní pozemky, které využívá. Starosta požádal zastupitele o stanovení délky výpovědní lhůty této nájemní smlouvy.


  Usnesení č. 45/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje výpovědní lhůtu pro novou nájemní smlouvu se ZD Šatov v délce 10 let.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 5

  Projednání a schválení návrhu pojistné smlouvy na obecní majetek

  Starosta přednesl návrh nové pojistné smlouvy na obecní majetek a odpovědnost obce.


  Usnesení č. 46/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje návrh pojistné smlouvy s Generali Pojišťovnou a. s. ve výši 31 536,- Kč/rok a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 6

  Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení obecních symbolů

  Zastupitelé se dohodli na složení objednávky obecních symbolů.


  Usnesení č. 47/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zakoupení obecních symbolů od společnosti Alerion s. r. o. do celkové ceny 100 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 7

  Projednání ceny a schválení zakoupení motorové kosy pro obec

  Starosta přednesl požadavek na zakoupení motorové kosy.


  Usnesení č. 48/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje nákup nové motorové kosy do výše 15 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 0


  Bod č. 8

  Projednání úhrady neinvestičních nákladů za žáky obce, na žádost obce Práče

  Obec Práče požádala o příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 11 500,- Kč za žáky obce Havraníky, kteří docházejí do školy v Práčích.


  Usnesení č. 49/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky neschvaluje úhradu neinvestičních nákladů za žáky obce Havraníky obci Práče.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  0 – 5 – 0


  Bod č. 9

  Různé


  Nic k projednávání.

  Bod č. 9

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.  Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.25 hod.


  V Havraníkách dne 17. 6. 2009


  Zapsal: Tomáš Šalomoun


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky