Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Informační občasník >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2009

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2009

  Vydáno dne 17. 12. 2009 (1091 přečtení)

  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2009

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


  Bod č. 1

  Technický bod


  Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 8. 9. 2009 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


  Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Radoslav Fousek, Libor Novotný

  Omluveni: Jaroslava Šalomounová

  Nepřítomni:


  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženy byly Jana Pölderlová, Libor Novotný a Radoslav Fousek kteří vyslovili souhlas.


  Usnesení č. 62/2009:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Radoslava Fouska.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Starosta přednesl návrh programu zasedání.


  Usnesení č. 63/2009:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci strojního zařízení ve vodojemu pro obec Havraníky

  3. Projednání a schválení pronájmu nebytových prostor, v budově bývalého obecního úřadu

  4. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 3/2009

  5. Projednání a schválení vkladu části obecního majetku do spolku Daníž

  6. Projednání a schválení záměru prodeje parcely č. 46/1 na základě žádosti manželů Kelových, Anny Šťouračové, Marie Žilincové a Libuše Rousové

  7. Seznámení zastupitelů o stavu dluhů vůči obci a jejich vymáhání

  8. Seznámení zastupitelů s uzavřením dohody o spolupráci s PČR

  9. Projednání záměru koupě multifunkčního komunálního stroje pro obec

  10. Různé

  11. Usnesení, závěr

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Bod č. 2

  Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci strojního zařízení ve vodojemu pro obec Havraníky


  Usnesení č. 64/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce strojního zařízení ve VDJ Havraníky“ ve výši 20 000,- Kč bez DPH dle nabídky Vodárenské akciové společnosti, a. s.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Bod č. 3

  Projednání a schválení pronájmu nebytových prostor, v budově bývalého obecního úřadu


  Usnesení č. 65/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č. p. 130 firmě Claudia, spol. s. r. o., za nájemné ve výši 25 000,- Kč ročně, které zahrnuje náklady na vytápění pronajímaných prostor. Ostatní energie budou hrazeny nájemcem samostatně.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Bod č. 4

  Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 3/2009


  Usnesení č. 66/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2009.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Bod č. 5

  Projednání a schválení vkladu části obecního majetku do spolku Daníž


  Usnesení č. 67/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje převod následujícího majetku obce do majetku Svazku obcí Daníž – vodovody:

  • IČ 614 – 19 % podíl na budově vodojemu v k. ú. Havraníky ve výši 61 170,- Kč,

  • IČ 618 – 19 % podíl na vrtu HV 5 včetně budovy v k. ú. Havraníky ve výši 62 282,95 Kč,

  • IČ 619 – 19 % podíl na vrtu HV 6 včetně budovy v k. ú. Havraníky ve výši 65 203,25 Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 1 – 0


  Bod č. 6

  Projednání a schválení záměru prodeje parcely č. 46/1 na základě žádosti manželů Kelových, Anny Šťouračové, Marie Žilincové a Libuše Rousové


  Usnesení č. 68/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje záměr prodeje parcely č. 46/1.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 1 – 0


  Bod č. 7

  Seznámení zastupitelů o stavu dluhů vůči obci a jejich vymáhání

  Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem dlužných pohledávek a se způsobem jejich vymáhání.


  Bod č. 8

  Seznámení zastupitelů s uzavřením dohody o spolupráci s PČR

  Starosta seznámil zastupitele s aktualizovanou dohodou o spolupráci s PČR.


  Bod č. 9

  Projednání záměru koupě multifunkčního komunálního stroje pro obec

  Starosta přednesl zastupitelům návrhy na koupi multifunkčního traktoru s možností získání dotace.

  Záměr koupě bude projednáván na některé z dalších zasedání zastupitelstva.


  Bod č. 10

  Různé


  Příští termín zasedání zastupitelstva

  Starosta sdělil zastupitelům, že termín příštího zasedání zastupitestva bude ve středu 21. 10. 2009.


  Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce

  Starosta informoval zastupitele, že Jaroslava Šalomounová podala k dnešnímu dni rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce a člena kontrolního výboru.

  Schválení dodatku k nájemní smlouvě


  Usnesení č. 69/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 3. 2004 uzavřenou s firmou ELHA GASTRO s. r. o.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 1


  Bod č. 11

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.  Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.50 hod.


  V Havraníkách dne 16. 9. 2009


  Zapsal: Tomáš Šalomoun


  [Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky