Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Informační občasník >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 2. 2010

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 2. 2010

  Vydáno dne 08. 02. 2010 (835 přečtení)  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 2. 2010

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.30 hodin.


  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.30 hod. a všechny přítomné přivítal.


  Bod č. 1

  Technický bod


  Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 26. 1. 2010 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


  Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Marie Štolová, Libor Novotný, Vladimír Šuhajda

  Omluveni: Radoslav Fousek

  Nepřítomni:


  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová, Libor Novotný a Vladimír Šuhajda, kteří vyslovili souhlas.


  Usnesení č. 1/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Vladimíra Šuhajdu.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Starosta přednesl návrh programu zasedání.


  Usnesení č. 2/2010:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:


  1. Úvod

  2. Projednání a schválení záměru prodeje pozemku p. č. 1522/8 v k. ú. Havraníky

  3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2009

  4. Projednání Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  5. Projednání žádosti o dotaci pro FC Inter Winter Havraníky

  6. Seznámení zastupitelstva s vyúčtováním dotace na opravu kostela sv. Linharta

  7. Seznámení zastupitelstva s hospodařením obce za r. 2009

  8. Různé

  9. Závěr

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Bod č. 2

  Projednání a schválení záměru prodeje pozemku p. č. 1522/8 v k. ú. Havraníky


  Usnesení č. 3/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní č. 1522/8 v kat. území Havraníky.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0


  Bod č. 3

  Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 7/2009

  Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2009, které schválil v rámci pravomoci udělené usnesením z předchozího zasedání zastupitelstva.


  Usnesení č.4/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č.7/2009.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0  Bod č. 4

  Projednání Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  Starosta seznámil zastupitele s přehledem příjmů a výdajů za odvoz odpadu.

  Obec za rok 2009 doplácela za odvoz odpadu 77 804,- Kč. Tabulka příjmů a výdajů je přílohou tohoto zápisu.

  Zastupitelé se v diskusi shodli na tom, že bude potřeba schválit nové znění vyhlášky. To bude projednáno na příští schůzi zastupitelstva.


  Bod č. 5

  Projednání žádosti o dotaci pro FC Inter Winter Havraníky

  Zastupitelé se shodli na tom, že o žádostech o dotaci pro místní spolky se bude hlasovat až po doložení vyúčtování dotací z minulého roku.


  Bod č. 6

  Seznámení zastupitelstva s vyúčtováním dotace na opravu kostela sv. Linharta

  V roce 2009 byly provedeny práce na opravě kostela sv. Linharta v Havraníkách (statické zajištění, nová fasáda kostelní věže) v celkové výši 867 737,- Kč. Dotace z rozpočtu obce Havraníky činila 300 000,- Kč, dotace z Ministerstva kultury ČR činila 450 000,- Kč. Římskokatolická farnost doplatila 117 737,- Kč.

  Podrobné vyúčtování akce je přílohou tohoto zápisu.


  Bod č. 7

  Seznámení zastupitelstva s hospodařením obce za r. 2009

  Starosta obce seznámil zastupitele s přehledem o hospodaření obce za rok 2009.


  Bod č. 8

  Různé


  Schválení závěrů inventární komise

  Starosta obce přednesl zastupitelstvu obce zápis inventarizační komise


  Usnesení č.5/2010

  Zastupitelstvo obce Havraníky souhlasí se závěry zápisu kontrolní komise.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 0  Bod č. 9

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.  Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky ve 20.00 hod.


  V Havraníkách dne 2. 2. 2010


  Zapsal: Tomáš Šalomoun  Ověřovatelé zápisu:  Starosta Místostarostka


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky