Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Usnesení a zápisy OZ >> 2010 >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 6. 2010

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 6. 2010

  Vydáno dne 16. 06. 2010 (631 přečtení)  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 6. 2010

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 18.00 hodin.

   

  Starosta Bohumír Pecina zahájil zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen  „zastupitelstvo obce“)  v 18.00 hod. a všechny přítomné přivítal.

   

  Bod č. 1

  Technický bod

   

  Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 8. 6. 2010 a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

   

  Přítomni: Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Libor Novotný, Vladimír Šuhajda, Marie Štolová, Radoslav Fousek

  Omluveni:

  Nepřítomni:

   

  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.

   

  Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová, Libor Novotný a Vladimír Šuhajda, kteří vyslovili souhlas.

   

  Usnesení č. 40/2010:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Libora Novotného a Vladimíra Šuhajdu.

   

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

   

  Starosta přednesl návrh programu zasedání.

   

  Usnesení č. 41/2010:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

   

  1.         Úvod

  2.         Projednání a schválení cenového návrhu na provedení inženýrské činnosti pro akci „Oprava místní komunikace-Pravý okruh kolem rybníka“

  3.         Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky 2/2010  „O místním poplatku z ubytovací kapacity“

  4.         Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2010

  5.         Projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu obce Havraníky za rok 2009

  6.         Projednání a schválení prodeje pozemků č. 1490/4 a 1490/5

  7.         Různé

  8.         Usnesení, závěr

  Hlasování:  pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

   

  Bod č. 2

  Projednání a schválení cenového návrhu na provedení inženýrské činnosti pro akci „Oprava místní komunikace-Pravý okruh kolem rybníka“

   

  Usnesení č. 42/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení služeb inženýrské činnosti pro akci „Oprava místní komunikace – pravý okruh kolem rybníka“ dle cenové nabídky Vodárenské akciové společnosti, a. s., v celkové výši 65 000,- Kč.

   

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

   

  Bod č. 3

  Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky 2/2010  „O místním poplatku z ubytovací kapacity“

   

  Usnesení č. 43/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2010  „O místním poplatku z ubytovací kapacity“ dle návrhu, který je přílohou tohoto zápisu.

   

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

   

  Bod č. 4

  Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2010

   

  Usnesení č. 44/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2010.

   

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

   

  Bod č. 5

  Projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu obce Havraníky za rok 2009

   

  Usnesení č. 45/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2009.

   

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

   

  Bod č. 6

  Projednání a schválení prodeje pozemků č. 1490/4 a 1490/5

   

  Usnesení č. 46/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1490/5 v katastrálním území Havraníky žadateli panu Hynku Kolářovi za cenu 34,- Kč/m2.

   

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

   

  Bod č. 7

  Různé

   

  Schválení záměru vydání obecně závazné vyhlášky

   

  Usnesení č. 47/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

   

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

           

  Projednání smlouvy o budoucí smlouvě

   

  Usnesení č. 48/2010

  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 141/1 v katastrálním území Havraníky se společností E.ON Distribuce, a. s, k provedení přípojky el. energie k domu č. p. 107.

   

  Hlasování: pro – proti – zdržel se

                          7 – 0 – 0

   

  Bod č. 8

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.

   

   

  Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 19.30 hod.

   

  V Havraníkách dne 16. 6. 2010

   

  Zapsal: Tomáš Šalomoun

                                                                                             

  Ověřovatelé zápisu:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                          Starosta                                                                     Místostarostka


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky