Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Informační občasník >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2009

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2009

  Vydáno dne 17. 12. 2009 (470 přečtení)

  Místostarostka Marie Štolová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 hod. a všechny přítomné přivítala.  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2009

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin.


  Místostarostka Marie Štolová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 hod. a všechny přítomné přivítala.


  Bod č. 1

  Technický bod


  Místostarostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 30. 1. 2009 a dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


  Přítomni: Jaroslava Šalomounová, Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Radoslav Fousek, Libor Novotný, Marie Štolová

  Omluveni:

  Nepřítomni:


  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


  Místostarostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Jana Pölderlová, Jaroslava Šalomounová a Radoslav Fousek, kteří vyslovili souhlas.


  Usnesení č. 8/2009:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Janu Pölderlovou, Jaroslavu Šalomounovou a Radoslava Fouska.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Místostarostka přednesla návrh programu zasedání.


  Usnesení č. 9/2009:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Kontrola plnění zadaných úkolů

  3. Projednání a schválení dotace na opravu kostela

  4. Volba volební a návrhové komise

  5. Volba nového starosty obce Havraníky

  6. Různé

  7. Závěr  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 2

  Kontrola plnění zadaných úkolů

  • Nic k projednávání.


  Bod č. 3

  Projednání a schválení dotace na opravu kostela

  Přítomný P. Jiří Marian Husek, Praem., přednesl zastupitelstvu plán na opravu exteriéru Havranického kostela sv. Linharta, vč. možností financování.


  Usnesení č. 10/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na opravu kostela sv. Linharta ve výši 300 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 2


  Bod č. 4

  Volba volební a návrhové komise

  Předsedající přednesl návrh na personální obsazení komise a dal o něm hlasovat. Komise má tři členy – předsedu Libora Novotného a další dva členy, a to Radoslava Fouska a Janu Pölderlovou.


  Usnesení č. 11/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje složení volební a návrhové komise.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 0 – 1


  Bod č. 5

  Volba nového starosty obce Havraníky

  Volební a návrhovou komisí byli na starostu obce Havraníky navrženi tři kandidáti:

  Marie Štolová,

  Radoslav Fousek,

  Bohumír Pecina.


  Marie Štolová kandidaturu nepřijala.


  První hlasování o kandidátu Radoslavu Fouskovi


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  0 – 1 – 6


  Druhé hlasování o kandidátu Bohumíru Pecinovi


  Usnesení č. 12/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí starostou obce Bohumíra Pecinu.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  5 – 0 – 2


  Bod č. 6

  Různé


  Schválení závěrů inventární a kontrolní komise

  - na minulém zasedání zastupitelstva byl přednesen zápis invent. komise a kontrolní komise

  - obecní zastupitelstvo by mělo


  Usnesení č. 13/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky souhlasí se závěry zápisu inventární komise.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Usnesení č. 14/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky souhlasí se závěry zápisu kontrolní komise.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Volba nového člena kontrolní komise

  Místostarostka navrhla na uvolněné místo člena kontrolního komise (po Bohumíru Pecinovi, který nyní již nemůže být členem této komise) Jaroslavu Šalomounovou


  Usnesení č. 15/2009

  Zastupitelstvo obce Havraníky v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí členem kontrolní komise Jaroslavu Šalomounovou.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  6 – 1 – 0


  Ivan Budín ml.

  • Vystoupil s názorem, že dotace zájmovým združením jsou pouze pro úzký okruh lidí a nejsou ostatními občany vnímány pozitivně. Zdůraznil, že se jedná o názor více občanů.


  P. Malačka ml.

  • Dotázal se na termín, do kterého bude schválený územní plán obce.

  • Schvalování územního plánu by mělo být hotovo do konce března 2009.


  Radoslav Fousek

  • navrhl, aby zastupitelstvo obce podalo podnět Komisi pro projednávání přestupků na projednání přestupku o porušení vyhlášky č. 4/2008 – volné pobíhání psů Franze Kiena a Lubomíra Štoly bez dozoru.


  Bod č. 7

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.  Místostarostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.15 hod.


  V Havraníkách dne 10. 2. 2009

  Zapsal: Tomáš Šalomoun


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky