Znak obce Havraníky banner: webové stránky obce Havraníky Czech POINT
  Informační webové stránky provozované Obecním úřadem Havraníky  

 Dnešní datum: 27. 03. 2013   | Hlavní stránka | Úřední deska | TOP 15 | Ankety | Odkazy | RSS feed (XML) pro čtečky RSS kanálů Verze pro PDA 
  Rubriky

  Chcete se...
 • Přihlásit k odběru novinek z OÚ pomocí SMS
 • Přihlásit k odběru obědů z Jídelny Oblekovice

 •   Vyhledávání
  Hledej na Havraniky.cz:
  Rozšířené hledání

  Hledej na :

  Boží Dar

    Kontakt
  Obecní úřad Havraníky
  Havraníky 133
  669 02 Znojmo

  Telefon: 515 221 671
  Mobil: 731 616 117

  E-podatelna: podatelna.havraniky@volny.cz
  E-mail (starosta): starosta@havraniky.cz
  E-mail (místostarosta): mistostarosta.havraniky@seznam.cz

  IČ: 00600342

  Bank. spojení: KB Znojmo, č. ú. 12823-741/0100

  Úřední hodiny:
  Pondělí: 09.00 - 17.00 (účetní)
  Úterý: 16.00 - 18.00 (starosta)
   08.00 - 12.00 (účetní)
  Středa: 08.00 - 10.00 (starosta)
   08.00 - 18.00 (účetní)
  Čtvrtek: 09.00 - 12.00 (účetní)
  Pátek: 08.00 - 12.00 (účetní)

  Více informací zde

    Doporučujeme
  Mapové projekty
  Mapový server

  Přejděte na
  Firefox

  Informační občasník >> Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 1. 2009

  * Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 1. 2009

  Vydáno dne 17. 12. 2009 (384 přečtení)

  Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 hod. a všechny přítomné přivítala.  Zápis

  o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 1. 2009

  v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 19.00 hodin.


  Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 hod. a všechny přítomné přivítala.


  Bod č. 1

  Technický bod


  Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu a na internetových stránkách 21. 1. 2009 a dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.


  Přítomni: Jaroslava Šalomounová, Tomáš Šalomoun, Jana Pölderlová, Bohumír Pecina, Radoslav Fousek, Libor Novotný, Marie Štolová

  Omluveni:

  Nepřítomni:


  Zapisovatelem byl jmenován Tomáš Šalomoun.


  Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Bohumír Pecina, Libor Novotný a Radoslav Fousek, kteří vyslovili souhlas.


  Usnesení č. 1/2009:

  Zastupitelstvo obce Havraníky schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce Bohumíra Pecinu, Libora Novotného a Radoslava Fouska.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Starostka přednesla návrh programu zasedání.


  Usnesení č. 2/2009:

  Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Havraníky:

  1. Úvod

  2. Kontrola plnění zadaných úkolů

  3. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  4. Projednání žádosti o dotaci na opravu kostela

  5. Projednání žádosti o dotaci na činnosti FC Inter W. Havraníky

  6. Projednání žádosti o dotaci na činnost SDH Havraníky

  7. Rozpočtové opatření č. 7/2008

  8. Informace o provozování vodovodu

  9. Informace o nových cenách .A.S.A. Znojmo

  10. Různé

  11. Závěr  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 2

  Kontrola plnění zadaných úkolů


  Starostka seznámila zastupitele se stavem běžného účtu obce.


  Bod č. 3

  Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  Starostka sdělila zastupitelům, že obec doplácela v roce 2008 za odvoz odpadu opět více než v předchozím roce. Podle zákona však nelze zvednout poplatky za odvoz komunálního odpadu. Poplatky tedy navrhuje nechat ve stejné výši. Stanovení úlev od poplatků nechává na diskusi mezi zastupiteli.


  Zastupitelé dále navrhli nechat si od firmy .A.S.A. vypracovat seznam podnikatelů, kteří platí za vývoz odpadu. Obec by tak mohla zjistit, zda odpad některých podnikatelů není vyvážen (a účtován) dohromady s odpadem občanů.


  Usnesení č. 3/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle návrhu, který je přílohou tohoto zápisu.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  4 – 3 – 0


  Bod č. 4

  Projednání žádosti o dotaci na opravu kostela

  Starostka přednesla zastupitelům žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek na opravu fasády kostela sv. Linharta.

  Z diskuse vyplynulo, že žádost je potřeba doplnit o rozpočet stavby a další informace. Schvalování příspěvku bylo tedy odloženo.


  Bod č. 5

  Projednání žádosti o dotaci na činnosti FC Inter W. Havraníky

  FC Inter W. Havraníky podalo žádost o příspěvek na činnost klubu v tomto roce ve výši 40 000,- Kč.


  Usnesení č. 5/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost FC Inter W. Havraníky v roce 2009 ve výši 40 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 6

  Projednání žádosti o dotaci na činnost SDH Havraníky

  SDH Havraníky podalo žádost o příspěvek na činnost sdružení v tomto roce ve výši 20 000,- Kč.


  Usnesení č. 6/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Sdružení dobrovolných hasičů Havraníky v roce 2009 ve výši 20 000,- Kč.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 7

  Rozpočtové opatření č. 7/2008


  Usnesení č. 7/2009

  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008.


  Hlasování: pro – proti – zdržel se

  7 – 0 – 0


  Bod č. 8

  Informace o nových cenách .A.S.A. Znojmo

  Ceny za svoz jedné 110 l popelnice a odstranění odpadu se zvyšuje o 4,30 Kč vč. DPH na 57,40 Kč. Ceny za výsyp ostatních nádob zůstává beze změny.


  Bod č. 9

  Různé


  Informace o dotacích

  • V konečném vyúčtování obec získala od JMK finance na opravu hřbitovní zdi ve výši 77 000,- Kč.

  • Dotace na Czech Point je vyúčtovaná.


  Vzdání se funkce starostky

  • Starostka oznámila zastupitelům, že se k 31. 1. 2009 vzdává funkce. Do té doby než bude zastupitelstvem zvolen nový starosta je vedením obce pověřena místostarostka.


  Inventarizace majetku

  • P. Pecina přednesl informace o inventarizaci majetku za r. 2008.


  Bod č. 10

  Závěr

  Zapisovatel přečetl zápis zastupitelstvu obce.  Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Havraníky v 20.30 hod.


  V Havraníkách dne 29. 1. 2009

  Zapsal: Tomáš Šalomoun


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Celý článek | Autor: webmaster | Poslat informační e-mail Vytisknout článek

    Novinky

  Databáze neobsahuje žádnou novinku.


    Nejčtenější

  Žádné nové články za sledované období.


    Registr oznámení
  Registr oznámení obce Havraníky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

    Kalendář
  <<  Březen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

    Uživatel

  Neznámý čtenář.


  Jméno:
  Heslo:


  Registrace | Info
  Zapomenuté heslo

  úvodní stránka | začátek stránky | zpět | obnovit | vpřed
  přidat k oblíbeným | nastavit jako výchozí stránku
  Články lze kopírovat jen se svolením autora | vytvořeno pomocí phpRS | informace o webových stránkách | technická podpora
  © 2005 - 2007 Obecní úřad Havraníky